TV& VIDEO

tựu trường năm học 2016 - 2017

Ngày 15/8, bắt đầu ngày tựu trường năm học 2016 - 2017

Ngày 15/8, bắt đầu ngày tựu trường năm học 2016 - 2017

VTV.vn - Hôm nay (15/8) sẽ là ngày tựu trường của các học sinh bậc Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017 tại các địa phương trên cả nước.