TV& VIDEO

Tuy Phước

Ngọt ngào bánh ít lá gai Tuy Phước, Bình Định

Ngọt ngào bánh ít lá gai Tuy Phước, Bình Định

VTV.vn - "Muốn ăn bánh ít lá gai / Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi." Câu ca này đã phần nào cho thấy sự nổi tiếng của món bánh ít lá gai Bình Định từ xa xưa.