TV& VIDEO

tuyên bố chung chống khủng bố

Hội nghị G20 tuyên bố phối hợp cắt nguồn tài chính của khủng bố

Hội nghị G20 tuyên bố phối hợp cắt nguồn tài chính của khủng bố

VTV.vn-Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20, các quốc gia đã đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề chống khủng bố, trong đó có đề cập việc cắt đứt nguồn tài chính của khủng bố.