TV& VIDEO

Tuyển dụng lao động nước ngoài

Malaysia tuyển dụng trực tuyến lao động nước ngoài

Malaysia tuyển dụng trực tuyến lao động nước ngoài

VTV.vn - Chính phủ Malaysia đã thiết lập hai hệ thống trực tuyến để phục vụ việc tuyển dụng lao động nước ngoài.