TV& VIDEO

tuyển dụng người

90% doanh nghiệp không ‘mặn mà’ tuyển người khuyết tật

90% doanh nghiệp không ‘mặn mà’ tuyển người khuyết tật

VTV.vn - Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong 10 doanh nghiệp Việt Nam có 9 doanh nghiệp kém ‘mặn mà’ việc tuyển dụng người khuyết tật.