TV& VIDEO

tuyến đường Balkan

Đức phản đối đóng tuyến đường Balkan

Đức phản đối đóng tuyến đường Balkan

VTV.vn - Thủ tướng Đức hôm 7/6 đã lên tiếng phản đối đóng tuyến đường Balkan.