TV& VIDEO

Tuyên Huyên

Tuyên Huyên: Tôi và Cổ Thiên Lạc tốt nhất chỉ nên là bạn bè

Tuyên Huyên: Tôi và Cổ Thiên Lạc tốt nhất chỉ nên là bạn bè

VTV.vn - Đây là câu trả lời của Tuyên Huyên khi các phóng viên hỏi cô rằng Cổ Thiên Lạc có phải người đàn ông phù hợp với cô hay không?