TV& VIDEO

Tuyến nội tiết

Đồ ăn nhanh gây chứng rối loạn nội tiết tố

Đồ ăn nhanh gây chứng rối loạn nội tiết tố

VTV.vn - Một số hóa chất sử dụng trong quá trình đóng gói và chế biến thực phẩm đã ngấm vào đồ ăn, qua thời gian sẽ làm thay đổi cơ chế hoạt động của các tuyến nội tiết.