TV& VIDEO

tuyển sinh CĐ-ĐH 2016

Những điều cần đặc biệt lưu ý trong kỳ tuyển sinh CĐ-ĐH 2016

Những điều cần đặc biệt lưu ý trong kỳ tuyển sinh CĐ-ĐH 2016

VTV.vn - ​ Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy 2016.