TV& VIDEO

tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực sau 2 năm không khác biệt lớn

Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực sau 2 năm không khác biệt lớn

VTV.vn - Phổ điểm bài thi Đánh giá năng lực không có sự khác biệt đáng kể nào giữa năm 2015 và 2016 cho thấy bài thi có mức độ phân hóa tốt.