TV& VIDEO

tuyên truyền pháp luật

Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng hải phận

Cảnh sát biển hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng hải phận

VTV.vn - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã có những biện pháp để tuyên truyền, hướng dẫn ngư đánh bắt đúng hải phận.