TV& VIDEO

tuyên truyền về biển đảo

Tuyên truyền về biển đảo trên truyền hình cần tranh thủ dư luận quốc tế

Tuyên truyền về biển đảo trên truyền hình cần tranh thủ dư luận quốc tế

VTV.vn - Đây là nhận định của GS.TSKH Vũ Minh Giang tại diễn đàn "Tuyên truyền biển - đảo Việt Nam" của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35.