TV& VIDEO

tuyền tự hành

Thuyền tự hành trên sông ở Hà Lan

Thuyền tự hành trên sông ở Hà Lan

VTV.vn - Các con kênh của thành phố Amsterdam, Hà Lan sắp tới sẽ cho lưu thông một loại thuyền có khả năng tự vận hành.