TV& VIDEO

tỷ giá USD/VND giảm

Tỷ giá USD/VND tiếp tục lao dốc

Tỷ giá USD/VND tiếp tục lao dốc

VTV.vn - Ngày 9/10, tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng vẫn tiếp tục giảm nhẹ, giá mua vào và bán ra giảm từ 10-60 đồng/USD so với ngày 8/10.