TV& VIDEO

tỷ giá VND/USD

Chưa lo ngại với những diễn biến tỷ giá

Chưa lo ngại với những diễn biến tỷ giá

VTV.vn - Một chuyên gia trong ngành phân tích, tỷ giá tại các ngân hàng những ngày qua có biến động nhưng tỷ giá trung tâm tăng không đáng kể, hiện ở mức 22.231 đồng/USD.