tỷ giá VND/USD

10 tháng đầu năm 2017: Tỷ giá ổn định, lãi suất có xu hướng giảm

10 tháng đầu năm 2017: Tỷ giá ổn định, lãi suất có xu hướng giảm

VTV.vn - Tỷ giá VND/USD trong tháng 10 ổn định so với tháng trước và tiếp tục xu hướng giảm so với đầu năm trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh tăng.