TV& VIDEO

tỷ lệ cán bộ trẻ

61/63 tỉnh, thành phố hoàn thành Đại hội Đảng bộ

61/63 tỉnh, thành phố hoàn thành Đại hội Đảng bộ

VTV.vn - Từ ngày 15/9 đến 31/10, cả nước đã có 61 tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.