TV& VIDEO

tỷ lệ dự trữ

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất

VTV.vn - Từ 24/10/2015, lãi suất cho vay tiêu chuẩn kỳ hạn 1 năm và lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng của Trung Quốc sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm xuống còn lần lượt là 4,35% và 1,5%.