TV& VIDEO

Tỷ lệ lạm phát Brazil

Tỷ lệ lạm phát Brazil cao nhất trong 12 năm

Tỷ lệ lạm phát Brazil cao nhất trong 12 năm

VTV.vn - Cơ quan Thống kê Quốc gia Brazil mới đây cho biết, tỷ lệ lạm phát của nước này đã ở mức cao nhất trong 12 năm qua, lên gần 10,5%.