TV& VIDEO

tỷ lệ thất nghiệp cao

Chính phủ Pháp lần thứ 2 “vượt rào” thông qua dự luật Lao động mới

Chính phủ Pháp lần thứ 2 “vượt rào” thông qua dự luật Lao động mới

VTV.vn - Thủ tướng Pháp đã một lần nữa sử dụng Điều 49-3 trong hiến pháp để thông qua dự luật Lao động sửa đổi mà không cần Quốc hội bỏ phiếu thông qua.