tỳ vị

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của cá mè

Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của cá mè

Cá mè vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ não tủy, nhuận phế, ích tỳ vị...

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive