TV& VIDEO

u tuyến

Nguy hiểm bệnh lý nhược cơ

Nguy hiểm bệnh lý nhược cơ

[] Chưa có cách thức điều trị triệt để, khi bị nhược cơ bệnh nhân sẽ phải chung sống với bệnh suốt đời.