TV& VIDEO

U2

U2 phát hành album mới vào năm 2015

U2 phát hành album mới vào năm 2015

Ban nhạc rock huyền thoại của CH Ireland U2 sẽ phát hành album phòng thu thứ 13 vào năm 2015.