TV& VIDEO

U22 VN

Đội tuyển Việt Nam: Ê kíp mới, lối chơi cũ

Đội tuyển Việt Nam: Ê kíp mới, lối chơi cũ

 HLV Hoàng Văn Phúc đã có những tuyên bố mạnh mẽ sau khi ông nhận làm HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam. Nhưng sẽ khó có những thay đổi căn bản về lối chơi.