TV& VIDEO

UB Thường vụ Quốc hội

Tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

VTV.vn - Chiều 30/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt UB Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch QH.