TV& VIDEO

UBND huyện Kỳ Anh

214 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: UBND huyện phải nhận trách nhiệm

214 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: UBND huyện phải nhận trách nhiệm

VTV.vn - Về vụ việc chấm dứt hợp đồng với 214 giáo viên ở huyện Kỳ Anh, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND huyện khi tự ý ký hợp đồng với các giáo viên.