TV& VIDEO

UBND quận 1

TP.HCM: Thiếu hụt trầm trọng chỗ gửi xe ở trung tâm thành phố

TP.HCM: Thiếu hụt trầm trọng chỗ gửi xe ở trung tâm thành phố

VTV.vn - Bãi giữ xe máy đã hiếm, việc tìm được bãi giữ xe ô tô tại trung tâm TP.HCM càng khó hơn.