UBND tỉnh Đồng Nai

Đốt rơm rạ cạnh cao tốc phải báo trước

Đốt rơm rạ cạnh cao tốc phải báo trước

VTV.vn - Người dân nếu như đốt rơm rạ ở gần đường cao tốc thì sẽ phải báo trước.