TV& VIDEO

UBND tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng hỗ trợ công nhân Công ty Texwell Vina

Đồng Nai ứng thêm 1,4 tỷ đồng hỗ trợ công nhân Công ty Texwell Vina

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai sẽ tạm ứng thêm gần 1,4 tỷ đồng giúp công nhân Công ty Texwell Vina có cơ hội được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thai sản.