UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hỗ trợ gần 34 tỷ đồng cho nông dân do thiên tai, dịch bệnh

Hà Tĩnh hỗ trợ gần 34 tỷ đồng cho nông dân do thiên tai, dịch bệnh

VTV.vn -Số tiền sẽ được tạm ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất vụ Xuân 2017.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive