UBND tỉnh Lào Cai

Khắc phục sự cố vỡ cống tràn hồ xả thải Nhà máy Apatit

Khắc phục sự cố vỡ cống tràn hồ xả thải Nhà máy Apatit

VTV.vn - Tỉnh Lào Cai đang khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống tràn hồ xả thải xảy ra hôm 17/1 tại Nhà máy tuyển Apatit Bắc Nhạc Sơn, xã Đồng Tuyển.