TV& VIDEO

UBND tỉnh Quảng Bình

Phong Nha - Kẻ Bàng sắp có hệ thống đu dây mạo hiểm dài nhất thế giới

Phong Nha - Kẻ Bàng sắp có hệ thống đu dây mạo hiểm dài nhất thế giới

VTV.vn - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình sẽ có hệ thống đu dây mạo hiểm (hay còn gọi là zipline) dài nhất thế giới.