TV& VIDEO

UBND tỉnh Quảng Bình

Ứng phó bão số 10: Quảng Bình sẵn sàng phương án "bốn tại chỗ"

Ứng phó bão số 10: Quảng Bình sẵn sàng phương án "bốn tại chỗ"

VTV.vn - Ngày 14/9, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và chủ động công tác phòng chống bão.