TV& VIDEO

UBND tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình: Nhiều sai phạm trong xét Thanh niên xung phong

Quảng Bình: Nhiều sai phạm trong xét Thanh niên xung phong

VTV.vn - Hàng chục thanh niên xung phong không được công nhận là do thiếu xót hay cố tình, và còn những sai phạm nào đang tồn tại ở Lệ Thủy, Quảng Bình?