UBND tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%

Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%

VTV.vn - Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, năm 2018, Thái Nguyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,5%.