TV& VIDEO

UBND

TT-Huế: Kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

TT-Huế: Kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

VTV.vn - HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND.