ùn tắc kéo dài trên QL1

Giao diện thử nghiệm VTVLive