TV& VIDEO

ùn ứ hàng hóa

Ùn ứ hàng hóa cục bộ tại một số nhà ga đường sắt

Ùn ứ hàng hóa cục bộ tại một số nhà ga đường sắt

VTV.vn - Mới chỉ vài ngày tiếp nhận tàu và phân phối hàng, nhưng các nhà ga Hố Nai, ga Trảng Bom và ga Long Khánh đã bị ùn ứ hàng cục bộ.