TV& VIDEO

ứng dụng điện thoại di động

Hàn Quốc khai trương ngân hàng số đầu tiên

Hàn Quốc khai trương ngân hàng số đầu tiên

VTV.vn - Hàn Quốc lần đầu tiên khai trương một ngân hàng số với mọi giao dịch sẽ được thực hiện thông qua trang web hoặc trên ứng dụng điện thoại di động.