TV& VIDEO

ứng dụng game

Mặt trái của các ứng dụng kỹ thuật số

Mặt trái của các ứng dụng kỹ thuật số

VTV.vn - Với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng kỹ thuật số có thể phục vụ cuộc sống con người một cách hiệu quả. Tuy nhiên, những tiện ích của chúng cũng có nhiều mặt trái.