TV& VIDEO

ứng dụng hoạt động

Chile: Ứng dụng phát hiện tai nạn giao thông

Chile: Ứng dụng phát hiện tai nạn giao thông

Ứng dụng SoSmart trên điện thoại thông minh sẽ phát hiện ngay lập tức tai nạn giao thông và gửi tín hiệu khẩn cấp đến sở cảnh sát và bệnh viện gần nhất.