TV& VIDEO

ứng dụng máy bay

Nhà Trắng thí điểm chương trình sử dụng máy bay không người lái

Nhà Trắng thí điểm chương trình sử dụng máy bay không người lái

VTV.vn - Một hòn đảo tại bang Maryland (Mỹ) đã chính thức được Nhà Trắng lựa chọn là nơi thí điểm chương trình ứng dụng máy bay không người lái vào mục đích y tế.