TV& VIDEO

ứng dụng messenger

Facebook buộc người dùng nhắn tin qua Messenger trên di động

Facebook buộc người dùng nhắn tin qua Messenger trên di động

VTV.vn - Facebook sẽ không cho người dùng nhắn tin thông qua trình duyệt trên các thiết bị di động. Do đó, nếu muốn chat với bạn bè, bạn sẽ buộc phải cài Messenger trên điện thoại.