TV& VIDEO

ứng dụng taxi

Điều gì làm nên sự phát triển của Uber?

Điều gì làm nên sự phát triển của Uber?

VTV.vn - Từ một công ty khởi nghiệp năm 2010 với số vốn hơn 1 triệu USD. Sau 7 năm, Uber hiện được định giá gần 70 tỷ USD, trở thành công ty chưa niêm yết có giá trị nhất thế giới.