TV& VIDEO

ủng hộ đồng bào lũ lụt

Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung

Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung

VTV.vn - Hôm nay (20/9), lãnh đạo Chính phủ, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10.