TV& VIDEO

ứng phó với bão số 2

Việc ứng phó với bão số 2 đã được chuẩn bị tốt

Việc ứng phó với bão số 2 đã được chuẩn bị tốt

VTV.vn - Trong sáng 18/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp, đánh giá rút kinh nghiệm về việc ứng phó với bão số 2.