TV& VIDEO

ứng phó với siêu bão

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó với siêu bão

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó với siêu bão

VTV.vn - Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão các tỉnh ven biển năm 2015 đã được tổ chức sáng 22/5.