ứng viên đảng Dân chủ

Công bố kết quả khám sức khoẻ của bà Hillary Clinton

Công bố kết quả khám sức khoẻ của bà Hillary Clinton

VTV.vn - Bác sĩ của bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, đã công bố một số kết quả khám sức khoẻ tổng thể của bà.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive