TV& VIDEO

Unilever Việt Nam

Phát động chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

Phát động chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

VTV.vn - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Unilever Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông "Hành trình 10 triệu bàn tay sạch".