TV& VIDEO

ước lượng

Xử lý nước thải y tế bằng công nghệ Plasma

Xử lý nước thải y tế bằng công nghệ Plasma

Một nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Nghiên cứu năng lượng và môi trường (trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đã cho ra đời hệ thống xử lý nước thải y tế nhỏ gọn theo công nghệ Plasma.