TV& VIDEO

ước mơ đến trường

Tình yêu dành cho mẹ và ước mơ đến trường của cậu bé nghèo

Tình yêu dành cho mẹ và ước mơ đến trường của cậu bé nghèo

VTV.vn - Mới 11 tuổi nhưng Đạt đã biết chia sẻ mọi việc trong gia đình. Thương mẹ bệnh nên em ở cạnh mẹ thường xuyên để trò chuyện và động viên.