TV& VIDEO

uống say

Bệnh nhân ngộ độc rượu tăng mạnh

Bệnh nhân ngộ độc rượu tăng mạnh

Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân ngộ độc rượu. Con số này nhiều hơn hẳn so với các năm trước.