TV& VIDEO

USD tăng giá

Đồng USD tăng giá tác động thế nào đến các nền kinh tế?

Đồng USD tăng giá tác động thế nào đến các nền kinh tế?

VTV.vn- Đồng USD được xem là đồng tiền thanh toán chủ chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu. USD tăng mạnh đang tác động đến mọi mặt của các nền kinh tế.