TV& VIDEO

Usilk City

Lấy lại niềm tin thị trường BĐS có dễ?

Lấy lại niềm tin thị trường BĐS có dễ?

 Trên thị trường BĐS xuất hiện câu chuyện khá hi hữu đó là việc khách hàng, nhà đầu tư đưa ra đề xuất sẽ tự thành lập công ty để tiếp quản dự án hoặc đứng ra quản lý dòng tiền giám sát tiến độ thi công.