TV& VIDEO

Usilk City

Lấy lại niềm tin thị trường BĐS có dễ?

Lấy lại niềm tin thị trường BĐS có dễ?

 Trên thị trường BĐS xuất hiện câu chuyện khá hi hữu đó là việc khách hàng, nhà đầu tư đưa ra đề xuất sẽ tự thành lập công ty để tiếp quản dự án hoặc đứng ra quản lý dòng tiền giám sát tiến độ thi công.

  • Dự án Usilk City: Đã tìm được sự đồng thuận

    Dự án Usilk City: Đã tìm được sự đồng thuận

    Thị trường23/07/2013 09:00 AM

    Theo kế hoạch, 1 tuần nữa, khách hàng dự án Usilk City sẽ chuyển tiền để chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, còn chủ đầu tư thì cam kết sẽ tập trung thi công và xử lý những khách hàng chây ỳ không chịu nộp tiền để đảm bảo nguồn lực tài chính cho dự án.